مشترک گرامی با تشکر از حسن انتخاب شما جهت خرید محصولات بونیتا و کاراکا مفاد ضمانت نامه به شرح زیر می باشد:

شرایط ضمانت نامه:

1-ضمانت نامه اتو دارای 12 ماه ضمانت تعمیر و تعویض قطعات می باشد.

2- لطفاً به هنگام خرید، دستگاه را به لحاظ ظاهری سالم تحویل بگیرید، شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات مشمول ضمانت نامه نمی شود.

3- به هشدارهای ایمنی و برقی توجه نمایید ، اشکالات ناشی از نوسان برق یا اتصالات ناصحیح مشمول ضمانت نامه نمی شود.

4- ارائه هرگونه خدمات رایگان در طی مدت ضمانت تنها با این کارت ضمانت معتبر و دارای مهر فروشـنده مجاز می باشد.

موارد خارج از ضمانت

1- عدم استفاده صحیح از کالا و استفاده غیر خانگی و صنعتی به تشخیص شرکت خدمات پس از فروش شامل ضمانت نمی باشد.

2- هرگونه خط خوردگی و دستکاری در کارت گارانتی و تغییر مندرجات کارت و یا عدم تکمیل نمودن کارت گارانتی توسط فروشنده (نداشتن مهر فروشگاه و امضاء فروشنده) کارت گارانتـی را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

3- چنانچه دستگاه از سوی خدمات پس از فروش غیر قابل تعمیر تشخیص داده شود ، دستگاه مربوطه با عین آن تعویض خواهد شد.

4- در صورتی که به هر دلیلی تعویض با عین مقدور نباشد ، فقط وجه فاکتور ممهور به فروشگاه عودت داده خواهد شد.

نکات مهم:

1 – کارت ضمانت نامه مورد تایید پارس سرویس باید توسط فروشگاه با قید امضاء، مهر و فاکتور فروشگاه باشد ضمناً تاریخ شروع گارانتـی مطابق با تاریخ ثبت شده در سامانه خدمات پس از فروش این شرکت باشد.

2 – در مواردی که تعمیرات شامل ضمانت نمی گردد کلیه هزینه های مربوطه از مصرف کننده دریافت می گردد.